Nyheter

Ønsker tett miljøsamarbeid med EU

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har hatt møter i Brussel med EU kommissærer og en rekke europeiske miljøministere i randen av EUs miljørådsmøte. Statsråden diskuterte EUs klimapakke "Klar for 55" (Fit for 55) og hvordan Norge skal være en strategisk partner for realisering av denne.

Før jul samles EUs klima- og miljøministre til formelt minsterrådsmøte for å diskutere EUs klimaregelverk mot 2030 ("Klar for 55"). Miljøministrene skal også diskutere et nytt regelverk for en bærekraftig europeisk batterisatsing, og videre satsing på sirkulærøkonomi.

- Vi har allerede et godt klimasamarbeid med EU, Norge ønsker at vi bygger videre på dette og etablerer et partnerskap som også involverer norsk industri og teknologi. Norge har mye å bidra med i arbeidet videre for Europas nye grønne giv, og kan være en sentral partner til det grønne skiftet i Europa, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Som president for FNs femte miljøforsamling (UNEA) deltar klima- og miljøminister Espen Barth Eide på EU-ministrenes arbeidslunsj om miljøtoppmøtet i Nairobi i mars 2022, som Norge skal lede.

- Vårt overordnede mål er å få til en best mulig og mest mulig bindende avtale mot plastforsøpling. Her spiller EU en nøkkelrolle som pådriver. Vi deler felles syn på at utfordringen med plastforsøpling må løses langs flere spor. På den ene siden trenger vi å få på plass ordning med produsentansvar og gjøre det dyrere å bruke førstegangsplast. På den andre siden må vi jobbe med markedsbaserte løsninger for å vri etterspørselen mot gjenbruk, sier Barth Eide.

Statsråden har deltatt på et frokostmøte i "Green Growth Group". Et nettverk av EU-land som samarbeider om å fremme ambisjon i EUs klimapolitikk. 

- Jeg opplever at det er stor interesse for norsk elbilpolitikk. I forlengelse av dette kan Norge spille en viktig rolle for å sikre EU tilgang på nøkkelkompetanse både produksjon og resirkulering av batterier, sier Barth Eide.

-Videre er bærekraftig skogbruk et gjennomgående tema på samtlige møter jeg har hatt med mine europeiske kolleger. Her har Norge mulighet til å være med å utvikle nye forretningsmodeller og teknologier for blant annet plukkhogst. Her er det er stort marked for den norske skogindustrien, sier statsråden.