Oppdatert veileder med råd og tips til kontrollutvalgene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer med ny utgave av Kontrollutvalgsboka. - Veilederen gir konkrete tips og råd om hvordan medlemmene i kontrollutvalg kan gjøre en enda bedre jobb, sier statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen, og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene.

God egenkontroll er resultatet av et samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonssjefen og revisoren.  For at samspillet skal fungere best mulig, er det viktig at de ulike aktørene kjenner både sin egen og hverandres rolle godt.

- Den oppdaterte veilederen skal øke forståelsen rundt rollen og oppgavene til kontrollutvalget og legge til rette for et godt samspill mellom aktørene. Vi håper spesielt de nyvalgte kontrollutvalgene får nytte av veilederen, sier Ellingsen.

Den oppdaterte veilederen har færre sider og lettere papir enn den forrige. Slik blir den lettere å ha med seg på møter. Veilederen inneholder fortsatt fyldig omtale av kontrollutvalgets oppgaver, en rekke gode eksempler og nyttige vedlegg.

Veilederen kommer på både nynorsk og bokmål, og blir publisert på regjeringen.no.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00