Kontrollutvalgsboken

Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune og fylkeskommune. Dette styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. 

Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene. 

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret eller fylkestinget, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, administrasjonssjefen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. 

Departementet redegjør i denne veilederen for vår generelle forståelse av kommuneloven og de aktuelle forskriftene. Kommunene har et selvstendig ansvar for å anvende loven og for vedtakene som treffes. 

Vi håper veilederen vil være til nytte og inspirasjon for arbeidet i kontrollutvalgene i alle landets kommuner og fylkeskommuner.