Oppdatert versjon av tabell over oppfølging av regjeringens nordområdesatsing

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med fremlegg av regjeringens tilleggsnummer om økte asylankomster, Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016), er tabellen over oppfølging av regjeringens nordområdesatsing revidert pr. 30.10.15.

Det foreslåtte budsjettet for nordområdesatsingen tilsvarer det Stortinget vedtok for inneværende år, og er mer enn 30 prosent høyere enn hva den forrige regjeringen foreslo i sitt siste statsbudsjett.

Du finner den oppdaterte tabellen her (oversikten er nå revidert med de endelige tallene for 2016). Oppdatert i juni 2016.