Ørland klargjøres for mottak av F-35

Onsdag 30. august markerte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at infrastrukturen på Ørland flystasjon er klar til å motta de nye kampflyene, F-35. De første kampflyene lander på Ørland om noen få uker.

 Onsdag 30. august markerte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at infrastrukturen på Ørland flystasjon er klar til å motta de nye kampflyene, F-35. De første kampflyene lander på Ørland om noen få uker.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide markerte at infrastrukturen på Ørland flystasjon er klar til å motta de nye kampflyene, F-35. Her med sjef for Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen. Foto: Ørland flystasjon

Det er gått fem år siden Forsvarsbygg fikk i oppdrag å sørge for at nødvendig infrastruktur på Ørland var på plass til de tre første nye kampflyene kommer til Norge i november 2017.
—Norges nye kampfly – som er verdens mest avanserte – stiller ekstremt store krav til infrastrukturen. Forsvarsbygg fikk kort tid på seg til å klargjøre Ørland flystasjon, og jeg er stolt over at vi i dag markerer at flystasjonen er klar til å ta imot våre nye kampfly som planlagt.  Forsvarsbygg og dyktige anleggsarbeidere, mange av dem fra bedrifter med base på Ørland og i regionen, har drevet frem et krevende og teknisk komplisert prosjekt. Det ligger et formidabelt stykke arbeid til grunn for den nye hovedbasen for F-35. Alt har skjedd samtidig som flystasjonen har vært i drift hele perioden. Det er imponerende, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

—Når våre første tre nye F-35 ankommer Norge i november, vil dette markere en ny epoke i Forsvaret. Og i dag markerer nå at vi også har toppmoderne fasiliteter og infrastruktur for å motta dem, sier forsvarsministeren.

—Ørland er en veldig god vertskommune for kampflybasen, og jeg ser frem til et fortsatt godt og nært samarbeid med Ørlandsamfunnet, avslutter forsvarsministeren.

Onsdag 30. august markerte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at infrastrukturen på Ørland flystasjon er klar til å motta de nye kampflyene, F-35. De første kampflyene lander på Ørland om noen få uker.
—Når våre første tre nye F-35 ankommer Norge i november, vil dette markere en ny epoke i Forsvaret. Foto: Ørland flystasjon

Arbeidet fortsetter

I år ferdigstilles en rekke prosjekter parallelt. Infrastruktur under bakken er ferdig – datanettverk, vann, strøm, varme og avløp. Rullebanene forlenges og forsyningsbygget og skvadronbygget er allerede tatt i bruk. Vedlikeholdsbygget ferdigstilles nå. Byggene som skal huse lager for deler, klasserom for utdanning, simulatorer og fasiliteter for planlegging og gjennomføring av trening, øving og operasjoner er alle klare. 

Onsdag 30. august markerte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at infrastrukturen på Ørland flystasjon er klar til å motta de nye kampflyene, F-35. De første kampflyene lander på Ørland om noen få uker.
Byggearbeidet på Ørland vil pågå i mange år fremover og flystasjonen som helhet vil fortsette å utvikle seg. Avbildet: Sjef for Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen. Foto: Ørland flystasjon

Byggearbeidet på Ørland vil pågå i mange år fremover og flystasjonen som helhet vil fortsette å utvikle seg. Per i dag er det investert for vel 3,4 milliarder kroner. I perioden frem til 2025 skal ytterligere 6,4 milliarder investeres i utviklingen av kampflybasen. I sommer sto ny mannskapsforlegning med 180 sengeplasser ferdig, og et tilsvarende bygg skal stå klart om ett år. Arbeidet med den første befalsforlegningen med 50 kvarter er i sluttfasen, og et tilsvarende bygg med noe større kapasitet skal stå ferdig høsten 2018. Det er vedtatt å bygge 12 nye hangarer med plass til 24 fly på Ørland flystasjon.

—Arbeidet med hangarene ble påbegynt i sommer, og det første trinnet i dette arbeidet ferdigstilles i løpet av 2019. For Ørland flystasjon pågår det altså en enorm satsing som skal føre til en ferdig hovedbase for kampfly innen 2025 når flyene skal være fullt operative, sier forsvarsministeren.

 Fakta om byggingen på Ørland flystasjon: 

Totalt skal det bygges nesten 45.000 kvadratmeter nybygg og 25.000 kvadratmeter skal moderniseres. Totalt vil det bli nedlagt nesten 1900 årsverk. Per i dag er det produsert over en million arbeidstimer. Omsetningen i kampflyprosjektet for Forsvarsbygg siste år var på over to milliarder kroner, eller ca. 10 millioner kroner per arbeidsdag. Det er inngått over 100 enkeltkontrakter – nesten alle tildelt lokale og regionale leverandører. 

 

Til toppen