Vis heile kalenderen

04.03.2015

  • Østerdalskonferansen 2015

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Årets tema: Kunnskap gjør skogen ledende i det grønne skiftet.

    Mæland holder innlegg om kunnskapsbasert fornyelse.