Nyheter

Partner skal få være med på fødselen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Under pandemien har det vært strenge regler knyttet til om partner skal få komme inn på sykehuset og delta på fødselen. Nå som samfunnet er på vei tilbake til en normalsituasjon, skal det også legges til grunn for sykehusenes regler.

–Jeg vet at det har vært tøft for mange vordende foreldre i løpet av pandemien. I dagens situasjon ligger alt til rette for at partner skal få være med på alle deler av fødselen. Helse- og omsorgsdepartementet har vært i kontakt med alle helseregionene for å forsikre oss om at det er lik praksis i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det fremgår av Helsedirektoratets koronaveileder at sykehusene skal legge til rette for at partner skal få være med ved fødsel. Ved spesielle situasjoner vil adgangen fortsatt kunne begrenses hvis det går på bekostning av forsvarligheten.

–Det er viktig å lære av erfaringene med smitteverntiltak på fødeavdelingene under pandemien, og om disse kan ha vært praktisert for strengt. Jeg vil se på regelverket og vurdere om det er behov for å tydeliggjøre at ledsager skal kunne delta under fødsel, sier Kjerkol.