Ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kvinner rammes spesielt hardt av krig og konflikt. Regjeringen prioriterer å styrke norsk innsats for kvinner, fred og sikkerhet, sier statsminister Erna Solberg i forbindelse med at regjeringen la frem en ny handlingsplan for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet for perioden 2015–2018.

Presentasjon av handlingsplan

Fra presentasjonen av handlingsplanen for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet (fra venstre): Solveig Horne (BLD), Anders Anundsen (JD), Ine Eriksen Søreide (FD), statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende. (Foto: Marta B. Haga, UD)

Statsministeren la 16. februar frem handlingsplanen sammen med utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.