Playing for the Global Goals

Innlegg av statsminister Erna Solberg på et Global Goals World Cup-arrangement utenfor Nobels Fredssenter i Oslo, 8. juni 2017.

Statsministeren sammen med kommende deltakere i Norway Cup foran Fredssenteret i Oslo.
Statsministeren sammen med kommende deltakere i Norway Cup foran Fredssenteret i Oslo. Foto: Bækkelagets Sportsklub

Sjekkes mot fremføring

Kjære fotballspillere og alle som bidrar til å gi barn og unge en god oppvekst.

Fotball er som livet ellers – det handler aller mest om samspill og samarbeid.

Lag der alle spillerne er opptatt av å gjøre hverandre gode får som regel bedre resultater - og har det garantert mer gøy - enn lag der spillerne ikke jobber for hverandre.

Barn og unge som opplever fellesskap og lagånd gjennom sport har fått en gave som er nyttig resten av livet i  mange sammenhenger.

Innsatsen til ildsjeler i idrettslag og andre frivillige organisasjoners gir barn og unge en god oppvekst gjør samfunnet vårt rikere og morsommere.

Alvor er også viktig – derfor er jeg veldig glad for at idrettsbevegelsen er engasjert i globale mål om for eksempel å avskaffe fattigdom, sikre god utdanning og å stoppe klimaendringer.

Norway Cup, Dana Cup og Global Goals World Cup har tatt et flott initiativ gjennom sitt løfte om å bygge inn engasjement for de 17 globale bærekraftsmålene i sine fotball-turneringer.

Bærekraftsmålene tilhører alle mennesker i alle land. Det fine er at alle kan bidra på sine måter.

Som en av to ledere av FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene er mitt budskap rundt i verden at nasjonale myndigheter har ansvar for å legge til rette for et samarbeid om å nå målene. Næringslivet, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker kan utrette mye sammen med myndighetene.

Ungdom er den viktigste ressursen på jorden fordi de er nytenkende, skaper endring, behersker kommunikasjonsteknologi bedre enn alle andre aldersgrupper.

Disse egenskapene trengs for å nå bærekraftsmålene og å avskaffe fattigdom samtidig som vi beskytter klimaet.  Så min oppfordring til alle barn og unge – bruk ressursene deres til både å kreve handling fra myndigheter, næringsliv og andre aktører.

Vær også aktører selv. Hvis du har stålkontroll i mattematikk og kameraten din sliter – sett deg ned med kompisen din og hjelp han eller henne å forstå hvordan oppgavene løses.

Spill hverandre gode på banen – på skolen - og i livet.

Til toppen