Ekspertgruppe skal gi råd om finansiering for å nå bærekraftsmålene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

En ekstern ekspertgruppe er gitt i oppdrag av regjeringen å komme med råd om hvordan vi kan sikre effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene.

Åtte av ni fra den nyoppnevnte ekspertgruppen. Foto: UD
Ekspertgruppen - fra venstre: Trond Mellingsæter, Dan Banik, Arild Angelsen, Anne-Marie Helland, Ole Jacob Sending (leder), Liv Tørres, Jon Lomøy og Hilde Beate Selbervik. Karoline Myklebust Linde var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: UD

– 2030-agendaen representerer en helhetlig tilnærming til utvikling, siden den omfatter alle land og berører alle deler av samfunnet. Derfor er det viktig med kunnskap om hvordan Norge best kan forene innsats knyttet til globale utfordringer og fattigdomsbekjempelse, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Ekspertgruppen vil bli ledet av Nupis forskningssjef Ole Jacob Sending. I løpet av vinteren vil gruppen ha møter med sivilsamfunnsorganisasjoner, giverland og utviklingsland, utviklingsbanker, FN-systemet, regionale organisasjoner, forskere og tenketanker. Arbeidet starter umiddelbart og ekspertgruppens rapport skal leveres i slutten av april 2023. Gruppens innspill vil være viktig for utarbeidelsen av fremtidens bistandsbudsjett. 

– Hvordan man skal finansiere arbeidet med bærekraftsmålene er en stor utfordring, og vurderinger av mulige løsninger er en krevende oppgave. Heldigvis har ekspertgruppens medlemmer bred og variert erfaring og vi ser frem til å starte arbeidet, sier Ole Jacob Sending.

Gruppen har kompetanse innenfor utviklingspolitikk, internasjonalt utviklingssamarbeid, multilateralt samarbeid og utviklingsarkitektur, klima og miljø, offentlig økonomi, privat sektor, statistikk og analyse. Ekspertgruppen er representativ på tvers av institusjoner og med hensyn til geografisk fordeling og kjønn.

Medlemmene av ekspertgruppen er:

  • Forskningssjef Ole Jacob Sending, Nupi (leder)
  • Professor Arild Angelsen, NMBU
  • Professor Dan Banik, Senter for utvikling og miljø, UiO
  • Direktør for bærekraft og utvikling Anne Marie Helland, PwC
  • Administrerende direktør Karoline Myklebust Linde, Laerdal Global Health
  • Pensjonist Jon Lomøy
  • Administrerende direktør Trond Mellingsæter, Reitan Eiendom
  • Førsteamanuensis/seniorforsker Hilde Beate Selbervik, UiBCMI
  • Avdelingsleder Liv Tørres, LOs internasjonale avdeling.