Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

146 millioner til regionalt samarbeid i Europa

Norge og de øvrige EØS-landene stiller 146 millioner til disposisjon for å fremme samarbeid på tvers av landegrensene i Europa.

- Mange av de økonomiske og sosiale utfordringene vi møter i Europa i dag forholder seg ikke til landegrenser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Et av kravene for å få tildelt midler fra det nye fondet, er derfor at minst tre land går sammen om å søke støtte. Norske partnere kan inviteres til å delta som fageksperter.

Lansering av fond for regionalt samarbeid
EØS-midlene: Fra lanseringen av fondet for regionalt samarbeid i Brussel. Foto: EU-delegasjonen

Fondet for regionalt samarbeid som lanseres i Brussel i dag er en del av EØS-midlene og utgjør totalt 34,5 millioner euro. 15 millioner euro av disse, eller om lag 146 millioner kroner utlyses i dag. Formålet er å finansiere regionale samarbeidsprosjekter innenfor et bredt tematisk spekter.

- Det er viktig at Norge med EØS-midlene bidrar til europeisk fellesskap og samarbeid også på denne måten, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, lanserte fondet i Brussel i dag.

Det er mulig å søke om finansiering for prosjekter innenfor alle prioriteringsområdene til EØS-midlene. Det gjelder prosjekter som handler om innovasjon, næringsutvikling, helse, forskning, sosial inkludering, miljø og klima, kultur, sivilt samfunn, fundamentale rettigheter, migrasjon og rettsvesen/kriminalomsorg. Midlene er tilgjengelige for prosjekter i alle de 15 EU-landene som mottar EØS-midler. I tillegg åpner fondet for samarbeid med ti land som grenser til et mottakerland, men ikke er EU-medlemmer.

Søknadsfristen er 1. juli 2018. Les mer på EØS-midlenes nettsider.

Til toppen