Øker støtten til områdene rundt Tsjadsjøen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge bidrar med 730 millioner kroner i bistand til Nigeria og landene rundt Tsjadsjøen, som er hardt rammet av voldelig ekstremisme, klimaendringer, fattigdom og sult.

– Det internasjonale samfunnet har gitt et løfte til befolkningen i de rammede områdene. Det handler om å redde liv, og å sikre fremtiden til millioner av mennesker. Nasjonalt og regionalt eierskap er avgjørende for å lykkes. Men med sterk støtte fra Norge og internasjonale partnere, sier statssekretær Erling Rimestad.

Rimestad deltar denne uken på den tredje internasjonale høynivåkonferansen om Tsjadsjøområdet, i Nigers hovedstad Niamey. Den finner sted seks år etter at den første konferansen ble holdt i Oslo. Norge er medarrangør sammen med Niger, FN og Tyskland.

24 millioner mennesker trenger humanitær bistand i en region som er hardt rammet av klimaendringer, matusikkerhet og voldelig ekstremisme. Sammen med angrep fra Boko Haram og Isil har dette drevet 5,3 millioner mennesker på flukt.

– Det er store behov i regionen. Folk som er rammet av de mange krisene trenger beskyttelse og mat, helsetjenester og tak over hodet. Det er også viktig å tenke langsiktig og innrette tiltak mot de underliggende årsakene. Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet vi allerede har etablert, gjennom globale ordninger og gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Rimestad.

Det er landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning. Det tok Rimestad også opp i møter i Niamey med landenes representanter. Rimestad møtte også representanter fra FN og sivilt samfunn. 600 deltakere fra 35 land og organisasjoner deltar på konferansen som går over to dager.

  • Norge setter nå av 730 millioner kroner til humanitær bistand og utviklingsbistand i regionen i 2023 og 2024.
  • 400 millioner kroner går til mat, beskyttelse av sivile, inkludert innsats mot seksualisert og kjønnsbasert vold, og annen humanitær innsats.
  • Støtten gis gjennom etablerte humanitære partnere i regionen, som FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.
  • Resten av støtten går til langsiktige tiltak med hovedvekt på matsikkerhet og klimatilpasning.