Ekspertutvalg: grønn konkurransekraft

Tale holdt på pressekonferanse i Oslo 16. juni 2015. (Sjekkes mot framføring)

Kjære dere 

Vi har satt ned et lite og effektivt ekspertutvalg som skal gi oss råd om hvordan kan utvikle grønn konkurransekraft. Utvalget vil bestå av to personer. De får i oppdrag å konsultere alle viktige samfunnsaktører.

Det er med stor glede jeg kan fortelle at Connie Hedegaard vil utgjøre den ene halvdelen av ekspertutvalget.

Connie er tidligere dansk klimaminister. Hun var EUs forrige klimakomissær og en erfaren internasjonal klimaforhandler. 

Connie har betydelig erfaring i å lede an i arbeidet med grønt skifte både fra sitt eget hjemland – Danmark – og fra EU.

Hennes unike kompetanse vil ha høy verdi.  Hun kjenner rammebetingelsene i Europa. Dette er de samme rammebetingelsene Norge og det norske næringslivet vil møte gjennom det grønne skiftet.

 

Det er med like stor glede jeg kan fortelle at Idar Kreutzer vil utgjøre ekspertutvalgets andre halvdel. 

Idar er administrerende direktør i Finans Norge. Han har lang erfaring fra norsk næringsliv og strategisk arbeid internasjonalt.

Finanssektoren er sentral for det grønne skiftet.

Idars erfaring fra Storebrand -- som er ledende innen utvikling av bærekraftige forretningsmodeller -- og hans erfaring fra World Business Councils bærekraftsarbeid --"Vision 2050" -- vil tilføre arbeidet solid kompetanse om endringsprosesser i næringslivet. 

Det er mange der ute som har gode ideer, synspunkter på -- og kunnskap om -- hva som skal til for å utløse grønn konkurransekraft.

Derfor gir vi utvalget et klart mandat til å be om råd og innspill fra alle som kan være viktige bidragsytere til det grønne skiftet. Fra norske selskaper, fra arbeidstakerorganisasjonene. Fra forskningen og fra miljøorganisasjonene. 

I fjor opprettet jeg Klima- og miljøministerens klimaråd. Rådet har bred sammensetning og kompetanse. Klimarådet vil også bidra med innspill i strategiarbeidet. 

Utvalget vil også dra nytte av eksisterende kunnskap. New Climate Economy har levert en viktig rapport og jobber videre. Til høsten leverer Grønn skattekommisjon sitt arbeid. Neste år kommer energimeldingen. Regjeringens strategi for bioøkonomi vil også være viktig. 

Jeg ser fram til å motta ekspertutvalgets vurderinger og anbefalinger. 

Fremtidens arbeids- og næringsliv er grønt, smart og nyskapende. 

En bredt anlagt og offensiv politikk -- og godt tilrettelagte virkemidler -- vil bidra til å stimulere til omstilling og grønn konkurransekraft. 

Målet er et norsk næringsliv som bidrar til å utvikle og ta i bruk nye løsninger, som gir reduserte klimagassutslipp både ute og hjemme. Næringslivets konkurransekraft må gradvis bli grønnere. 

Næringslivet er allerede godt i gang. Vi leser nesten daglig om norske bedrifter som har nye miljøløsninger. 

Jeg har selv besøkt Hydro på Karmøy. De vil produsere verdens reneste aluminium. 

Scatec Solar ligger i front innen solenergi og har kommet seg godt inn på det afrikanske markedet. 

Det er en spennende og utfordrende tid vi er inne i. Valg vi tar nå, er viktige for vår framtidige evne til å bevare det velferdssamfunnet vi har i dag.  

Basert på de rådene vi nå får fra Hedegaard og Kreutzer -- sammen med det rike kunnskapsgrunnlaget vi allerede har -- vil vi jobbe fram en solid og helhetlig strategi for grønn konkurransekraft og det grønne skiftet i Norge. 

Jeg ønsker dere begge lykke til og overlater ordet til dere.

 

Til toppen