Tidligere Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Tidligere Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)

(Perioden 16.10.2013 - 16.12.2015)

Klima- og miljøministeren har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Født: 1967

Utdannelse

 • 1986-90: Siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI, Sandvika.
 • 1985-86: 1. året på økonomisk administrativ linje. ADH, Kristiansand
 • 1982-85: Møglestu vgs, Lillesand. Allmennfaglig linje, bedriftsøkonomi

Praksis

 • 2005-: Fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune
 • 2002-05: Regiondirektør NHO Agder
 • 1996-2002: Regiondirektør, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vest-Agder.
 • 1995-96: Politisk rådgiver (næringspolitikk), Høyres Stortingsgruppe
 • 1992-95: Diverse politiske, styreverv, eget konsulentfirma
 • 1990-92: Generalsekretær, Unge Høyres Landsforbund
 • 1988: Lærer (økonomiske fag), Møglestu videregående skole, Lillesand.

Diverse

 • 2012-: Representantskapet Norges Bank
 • 2012-: Etikkutvalget KS
 • 2003-04: Medlem av Distriktskommisjonen (NOU 2004:19)
 • 2003-07: Styremedlem Høgskolen i Agder
 • 2002-05: Styremedlem SND Agder, senere Innovasjon Norge Agder
 • 2002-04: Varamedlem til Hovedstyret i Norges Bank
 • 1997-01: Styremedlem Agder Teater
 • 1997-01: Styremedlem (nestleder) Statens Lånekasse
 • 1996-99: Medlem av Domstolkommisjonen (NOU 1999:19)
 • 1994-95: Styreleder for Aust-Agder Bedriftsrådgivning
 • 1993-95: President i Nordisk Ungkonservativ Union
 • 1992-95: Medlem av Aust-Agder fylkesting, gruppeleder for Høyre,
 • vararepresentant og senere medlem av fylkesutvalget, leder av samferdselsutvalget og senere leder av undervisningsutvalget
 • 1989-93: Vararepresentant til Stortinget
 • 1988-92: Medlem av Lillesand kommunestyre, medlem av kulturstyret