Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel 10. februar.

Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).  EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser og aktiv deltagelse fra interessenter.

Tid: 10. februar 2023 kl 11:00 – 12:30.

Møtested:  Akersgata 64  (møtelokale i Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

Agenda:

11:00–11:10:  Velkommen

11:10–11:45: Sokkelåret 2022 ved oljedirektør Torgeir Stordal (Oljedirektoratet). 

Oljedirektoratets årlige rapport, Sokkelåret, oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene.

11:45–12:15  Petroleumsaktiviteten – oppdateringer fra departementet v/ekspedisjonssjef i Olje- og gassavdelingen i Olje- og energidepartementet, Lars Erik Aamot.

12:15–12.30: Spørsmål og kommentarer.

Påmelding:
Påmelding skjer ved å sende e-post til Gro Anundskaas i OED: Gro.Anundskaas@oed.dep.no