Presseinvitasjon: Digitalt møte om regjeringens arbeid med å styrke lulesamisk og sørsamisk

Vi inviterer lulesamiske og sørsamiske språkbrukere, organisasjoner og språksentre, Sametinget, lokale og regionale myndigheter, og andre interesserte til å delta. Det blir mulighet til å stille spørsmål.

– Regjeringen har som mål å beskytte og styrke de samiske språkene i Norge. Lulesamisk og sørsamisk har hatt en positiv utvikling i Norge og nå inviterer vi til et digitalt møte der Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil fortelle om regjeringens arbeid og milepæler som er nådd. Her vil vi også komme med en gledelig nyhet som vil styrke språkene, sier statssekretær Raymond Robertsen.

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar statssekretær Raymond Robertsen. 

Fredag 3. september kl 11.00 – 11.30

Påmelding til ke@kmd.dep.no