Presseinvitasjon:

Fiskeri- og havministeren til Bodø 26. november

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er i Bodø fredag 26. november. Der skal han besøke Hovedredningssentralen Nord-Norge og Nord universitets beredskapsledelseslab (NORDLAB).

- I takt med den at den maritime aktiviteten i nordområdene øker så står vi overfor større utfordringer knyttet til søk og redning, oljevern, brannvern og andre sikkerhetstrusler. Som en kystnasjon som har bygget vår velstand på fisk og olje, er det i vår interesse å sørge for at det er trygt å drive næring til havs. God beredskap krever klare ansvarslinjer og lokal forankring. Med Hovedredningssentralen avdeling Nord-Norge og Nordlab har Bodø et sterkt kompetansemiljø innen beredskap, og jeg ser frem til å høre om de særlige utfordringene i nord og hvordan de jobber med det, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Program

17:30   Omvisning hos Hovedredningssentralen Nord-Norge
Sted: Torvgata 2, 8006 Bodø
Kontaktperson: Redningsleder Raymond Prestøy, mobil:  474 19 401

18:30   Omvisning hos NORDLAB
Sted: Torggården, Kudalsveien 6 (Campus), 8027 Bodø
Kontaktperson: Professor Odd Jarl Borch, mobil: 901 92 674

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Lisa Nordøen, mobil: 934 19 402, epost: lno@nfd.dep.no