Presseinvitasjon: Forsvarsministeren deltar på kommandoskifte på Haakonsvern for Nato-oppdrag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skal overvære kommandoskifte av Natos stående maritime styrke (SNMG1) på fredag 14. juli . Nato-styrken ledes av Norge for hele 2017. Media inviteres til delta på seremonien, etterfulgt av intervjumuligheter.

Flaggkommandør Ole Morten Sandquist har siden 14. januar ledet Natos stående maritime styrke (SNMG1). Styrken består i hovedsak av fregatter fra flere ulike land, og utgjør en betydelig del av Natos stående reaksjonsstyrker.

SNMG1-styrken har hatt et variert program med øvelser og patruljering. Styrken har operert i fra Norskekysten i nord, til den Engelske kanal i syd, Østersjøen i øst, og Island i vest. Selv med over 75 prosent av tiden til sjøs, har styrken besøkt 17 havner i 10 ulike land.

Etter kommandoskifte på fredag overtar fregatten KNM Otto Sverdrup med styrkesjef flaggkommandør Petter Kammerhuber for de siste seks månedene av 2017. 

 

Priv til red.

Media inviteres til å overvære seremonien av kommandoskiftet på Haakonsvern. Ved ønske om deltagelse må fullt navn, bedrift, stilling, fødselsdato, mobilnummer, sendes til presseoffiser gjesdal@marinen.no innen torsdag 13. juli kl 1200. Dette for adgang til basen.

Program:

1130: Oppmøte ved Briggen (stor parkeringsplass og bygning på venstre side av veien før det kan kjøres opp en lang bakke til hovedporten Haakonsvern).

1135: ID-sjekk og registrering.

1140: Felles transport i minibuss til hovedkaien Haakonsvern.

1150: Klargjøring og forberedelse til seremonien.

1200: Seremoni start.

1230: Medietid på kaien. Åpningskommentarer fra forsvarsministeren og avtroppende styrkesjef SNMG1, etterfulgt av intervjuer.

1300: Program avsluttet. Retur i minibuss til Briggen.

Pressekontakter:

-          Kapteinløytnant Thomas Gjesdal, E: gjesdal@marinen.no, M: 980 73 338 /926 52 749

-          Seniorrådgiver Lars Gjemble, E: lgj@fd.dep.no, M: 909 73 891 (for forsvarsministeren)

Til toppen