Presseinvitasjon: Fremleggelse av rapport om tilgang til den digitale informasjonsflyten inn og ut av Norge

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet nedsatte i februar et uavhengig utvalg for å utrede sentrale problemstillinger rundt tilgang til å hente informasjon fra tele- og datatrafikken inn og ut av Norge. Utvalgsleder professor Olav Lysne vil mandag 5. september legge fram rapporten fra utvalget og overlevere denne til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Utvalget har bestått av professor Olav Lysne (leder), advokat Christian Reusch, advokat Eva Jarbekk, avdelingsdirektør Einar Lunde og kontreadmiral Trond Grytting (pensjonert). Les mer om mandatet til utvalget og bakgrunnen for at oppdraget ble gitt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ser-pa-problemstillinger-ved-tilgang-til-den-digitale-informasjonsflyten-inn-og-ut-av-norge/id2476992/

 

Priv-til-red:

Utvalget inviterer til et pressemøte mandag 5. september kl 1500 på Oslo Militære Samfund (OMS, Myntgata 3, møterom Bernadotte). Utvalgslederen vil først presentere rapporten, deretter overrekke denne til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Utvalgsleder Olav Lysne vil være tilgjengelig for kommentarer og intervjuer til pressen etter overleveringen.

Vi ber om forhåndspåmelding innen 5. september kl 1300 for journalister som vil delta på fremleggelsen. Kontakt Lars Gjemble på LGJ@fd.dep.no eller 23096011.