Presseinvitasjon:

Markering av oppstart av arbeidet med ny boklov

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterer pressen  til markering av oppstart av arbeidet med ny boklov.

Tid: Fredag 19. november kl. 9.00–11.00

Sted: Deichman Grünerløkka, Schous plass 10

Påmelding: 
Vi ber alle fra pressen som vil delta, om å melde seg med navn og telefonnummer til kudinfo@kud.dep.no innen torsdag 18. november kl. 16.00.

Trettebergstuen forteller om bakgrunnen for arbeidet med ny boklov og gir ordet til nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, som leder utredningsarbeidet. Representanter fra forlag, bokhandel, strømmetjenester, bibliotek, forfattere og lesere deler sine forventninger til ny boklov.

Kultur- og likestillingsministeren og nasjonalbibliotekaren blir tilgjengelig for pressen etter oppsatt program.

PROGRAM

09.00   Musikk fra scenen ved folkemusiker Øyunn Groven Myhren

09.05   Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ønsker velkommen. Aslak Sira Myhre forteller om innholdet i dagens markering.

09.20    Innspill fra litteraturfeltet

  • Forfatter – Olaug Nilssen
  • Forlegger – Per Nordanger, forlagssjef Spartacus Forlag
  • Bokhandel - Åshild Vere Jacobsen, Norli Farsund
  • Strømmetjeneste – Håkon Havik, administrerende direktør Storytel Norge
  • Bibliotek – Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef Bergen offentlige bibliotek
  • Leser – Bernhard Ellefsen, litteraturkritiker i Morgenbladet

10.30     Enkel servering og mingling