Norske mat- og reiselivsopplevelser inntar Berlin

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge deltar fra 15. - 24. januar 2016 på Grüne Woche i Berlin. Grüne Woche befestet nok en gang i 2015 sin posisjon som en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv: Over 415.000 besøkende, 1650 utstillere fra 70 land, 70 landbruksministre fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen, rundt 5000 journalister var akkreditert og det ble omsatt varer for 48 millioner Euro i løpet av 10 dager.

Fra Norge deltar i 2016 80 utstillere fra Nord-Norge, Oslo-regionen og for første gang Sørlandet som skal teste ut sine produkter i et krevende marked. Deltakelsen er et ledd i å bygge Norge som matnasjon. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har også med seg en egen Næringslivsdelegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen mat og reiseliv.

Se pressemelding fra regionene:

Deler av Norges Stand på Grüne Woche 2015.
Deler av Norges stand på Grüne Woche 2015. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Torsdag 14. januar fra kl. 09.00 leder Jon George Dale et dialogseminar for Næringslivsdelegasjonen som er med til Berlin. Dette varer frem til ca kl. 15.00. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat, samferdsel og turisme. Statsråden vil selv lede delegasjonsmøtet og innleder med utgangspunkt i Melding til Stortinget "Garden som ressurs – marknaden som mål" hvor det satt et mål om en samlet omsetning på 10 milliarder av lokal mat og drikke innen 2025.

Kl. 15.30 samme dag vil det være en pressekonferanse i den norske ambassaden i Berlin (Rauchstr. 1). Her vil delegasjonens arbeid bli presentert sammen med flere andre forberedte nyhetssaker som bla. omhandler reiselivstall og trender for matproduksjon og omsetning. Tor Oxhovd Svalesen med Stølslie Biovarme AS og Valdres Biovarme AS i Oppland, Åmot Operagard Sørli i Sogn og Fjordane og Folvell gård i Akershus kjemper om Bygdeutviklingsprisen 2015. Prisen på 250 000 kroner blir delt ut i forbindelse med denne pressekonferansen.

Fredag 15. januar ca kl. 09.30 åpner landbruks- og matminister Jon Georg Dale den norske standen på Grüne Woche 2016 (Messe Berlin: Standnr 114, hall 8.2, Messedamm 22, D - 14055 Berlin) Her er også næringslivsdelegasjonen til stede sammen med en rekke andre norske gjester fra mat- og reiselivsnæringen. Etter åpningen bruker statsråden god tid på å gå rundt på den norske standen og snakke med utstillerne. Her legger vi til rette for at pressen som er tilstede kan følge tett på. 

Lørdag 16. januar fra kl. 14.00 deltar statsråd Dale på en internasjonal konferanse som den tyske landbruksministeren inviterer til, Global Forum for Food and Agriculture. Tema som skal diskuteres i år er " How to feed our cities? – Agriculture and rural areas in an era of urbanization".

Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet er: 

Kommunikasjonssjef Ottar Løvik: + 47 481 40 477.
Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.  

Kjøkkenet på Norges Stand.
Kjøkkenet på Norges Stand. Kokkene som driver det norske kjøkkenet kommer fra restaurantgruppen Fursetgruppen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Internationale Grüne Woche, 15.01. - 24.01.2016
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin