Prosjektsamarbeid i Sentral-og Sør-Europa

EØS-midlene

Er du interessert i internasjonalt prosjektsamarbeid? Bli med på partnersøkkonferanser i Bulgaria og Romania i november! I januar står Hellas for tur.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge støtte til frivillige organisasjoner i Sentral-og Sør-Europa. En av målsettingene er å få til prosjektsamarbeid mellom organisasjoner i mottakerlandene og norske frivillige organisasjoner og private og offentlige aktører.

Norske deltakere får dekket sine utgifter i forbindelse med reisen.

Mer informasjon:

 

Til toppen