Ragnhild Hennum er ny leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt ny komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning for perioden 2022-2025. Nå skal komiteen se nærmere på hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker overganger forskerkarrieren.

Komiteen vil ledes av professor og dekan ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Ragnhild Hennum.

Siden oppstarten i 2004 har mandatet til komiteen gradvis blitt utvidet fra å handle om kvinner i forskning, til kjønnsbalanse og mangfold. I det nye mandatet rettes et sterkere søkelys mot hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker avgjørende overganger i en forskerkarriere, fra veien inn i forskning til topp- og lederstillinger.

I tråd med dette har den nye komiteen også medlemmer som representerer Akademiet for yngre forskere og Stipendiatorganisasjonene i Norge. Resten av medlemmene er foreslått av Universitets- og høgskolerådet, Forskningsinstituttenes fellesarena, Norsk studentorganisasjon og Norges forskningsråd. Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er observatører.

Medlemmer i Kif-komiteen 2022-2025

 • Dekan Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo, leder 
 • Forskningssjef Ole Jacob Sending, Norsk utenrikspolitisk institutt, nestleder
 • Instituttleder Torjer Olsen, UiT - Norges arktiske universitet 
 • Førsteamanuensis Yan Zhao, Nord Universitet
 • Førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, Universitetet i Agder
 • Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
 • Forskningsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
 • Forskningssjef Tove Håpnes, Sintef
 • Førstelektor Feroz M. Shah, Akademiet for yngre forskere
 • Stipendiat Anna Piterskaya, Stipendiatorganisasjonene i Norge
 • Rolf Martin Aspenes, Norsk studentorganisasjon
 • Avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, Forskningsrådet

Varamedlemmer:

 • Professor Ragnhild Kvålshaugen, BI
 • Instituttleder Atle Rotevatn, Universitetet i Bergen
 • Forskningsleder Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
 • Forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, Akademiet for yngre forskere

 • Student Caroline Erviksæter, Norsk studentorganisasjo

 • Stipendiat Johanne Kalsaas, Stipendiatorganisasjonene i Norge

 • Avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet

   

Mandat for komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til bedre integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold, inkludering og trakassering ved høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det inkluderer økt kunnskap om hvordan kjønn, sosial og etnisk bakgrunn påvirker kritiske overganger i en forskerkarriere; fra veien inn i forskning til topp- og lederstillinger. Komiteen skal se norske forhold i en internasjonal kontekst og være en pådriver i det internasjonale arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold.