Regjeringen åpner for at flere kan bli kjørelærer for lastebil

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen gir ekstra penger for å utdanne flere kjørelærere for lastebil og buss og gjør det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli kjørelærer.

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil. I årene som kommer vil vi mangle lærere. Derfor gir vi penger til å ta opp 25 ekstra studenter i kullet som starter ved Nord universitet til høsten og vi gjør det enklere for søkere med realkompetanse å komme inn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). 

Bransjen selv melder at de kommer til å mangle tusenvis av lastebilsjåfører innen ti år. I dag er det 11 videregående skoler (landslinjer) rundt om i Norge som står for opplæringen av lastebilsjåfører. For å få utdannet nok sjåfører til tunge kjøretøy og langtransport, trengs flere som kan undervise i faget på videregående, og også på private kjøreskoler. Det er Nord universitet i Stjørdal som står for utdanningen av sjåførlærere til tungbil. I dag er dette en spesialisering man tar på toppen av en toårig utdanning som sjåførlærer for lett bil.

– Vi vil nå gjøre det enklere for de som har erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange med lang erfaring som tungbilsjåfør, som kunne blitt gode trafikklærere, kommer ikke inn på utdanningen. Det gjør vi nå noe med, og på litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringen slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Løsningen regjeringen nå kommer med, er tredelt:

  • Åpne for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter til høsten.

  • Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.

  • På lang sikt er målet å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.