Regjeringen beklager til skeive

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen beklager at skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter.

Statsminister Jonas Gahr Støre står på talerstolen og framfører regjeringens beklagelse til skeive.
Statsminister Jonas Gahr Støre 20. april 2022. Foto: Kaja Schill Godager / Statsministerens kontor

21. april 2022 er det 50 år siden Stortinget avskaffet paragrafen i straffelovens § 213 som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt etter denne paragrafen, i de fleste tilfellene for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann.

– Paragraf §213 førte til at mange mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. De måtte gjennom rettsaker, domfellelse og soning. De møtte offentlig skam og fordømmelse. Gjennom lovgivning, men også gjennom et nettverk av sanksjoner, ga vi som nasjon og samfunn klart uttrykk for at vi ikke aksepterte skeiv kjærlighet. Det ønsker regjeringen å beklage, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I § 213 slo norske myndigheter fast at homoseksualitet var kriminelt og straffbart. Samtidig påvirket paragrafen i stor grad det øvrige samfunnets syn på skeiv kjærlighet. Loven hadde stor symbolverdi og medførte at skeive ble utsatt for bred fordømmelse, omfattende diskriminering, bakvaskelser og utpressing.

Regjeringen beklager offentlige myndigheters framferd mot skeive. Å kriminalisere og straffeforfølge folk for deres kjærlighetsliv, å behandle friske mennesker, å frata folk karrieremuligheter og arbeid er alvorlige brudd med våre verdier.

– Denne unnskyldningen er viktig, ikke bare for å belyse den uretten som er begått, men også for alle de kampene som fortsatt gjenstår. Vårt mål er å bedre skeives levekår og psykiske helse. Vi skal gjennomgå og styrke tilbudet til personer med kjønnsinkongruens. I tillegg vil vi forby konverteringsterapi, som utvilsomt har store skadevirkninger for dem som utsettes for det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen skal innen året er omme, legge fram en ny handlingsplan for lhbtiq-personer.