Presseinvitasjon:

50 år siden avkriminaliseringen av homofili - møte 20. april

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

For å markere at det 21. april er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge, har statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen invitert veteraner fra homobevegelsen, FRI og flere andre representanter fra de skeive miljøene til et møte.

Pressen inviteres til å overvære møtet i sin helhet. Intervjuer og kommentarer vil gjennomføres etter møtet som finner sted i regjeringens representasjonsbolig Parkveien 45.

Når: 20. april 2022 13:00-13:45, Parkveien 45, inngang Riddervoldsgate 2.

Oppmøte: Pressen bes møte i god tid siden alt utstyr må scannes. Dørene åpner 12:30  

Påmelding: Til kudinfo@kud.dep.no innen 10:00 20. april

Møtet vil streames og tegnspråktolkes

Pressekontakter for Statsministerens kontor: Siri Storstein Hytten, telefon 48114514, e-post ssh@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

Pressekontakt for Kultur- og likestillingsdepartmentet:
Ingvill Tandstad 99 38 50 81/ ingvill.tandstad@kud.dep.no

Nett-tv 50 år siden avkriminaliseringen av homofili - møte 20. april

Se sendingen her

Se sendingen her