Regjeringen foreslår 11 nye kommuner inn i regionalstøttekartet

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok nye retningslinjer for regionalstøtte den 1. desember 2021. Nå har Norge bedt ESA om å godkjenne et nytt regionalstøttekart, som skal gjelde fra 1. januar. Forslaget innebærer at 11 nye kommuner kan få mulighet til å motta distriktsrettet støtte.

Retningslinjene for regionalstøtte fastsetter hvordan EØS-EFTA-landene kan gi statsstøtte til økonomisk utvikling i områder med særskilte distriktsutfordringer. Det er dette området som kalles regionalstøttekartet. Forslaget, som Norge nå har bedt ESA om å godkjenne, omfatter alle områder som var inne fra før, i tillegg til 11 nye kommuner.

– Jeg er godt fornøyd med at retningslinjene åpner for at flere kommuner får mulighet til å motta distriktsrettede virkemidler. Det betyr også at vi kan støtte bedrifter i enda flere distriktskommuner. Jeg har stor tro på at ESA vil godkjenne vårt forslag, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Retningslinjene for regionalstøtte trer i kraft fra nyttår, og på samme tid må det nye regionalstøttekartet, som skal gjelde fra 2022-2027, være på plass.

De 11 nye kommunene er Aurskog-Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, Hustadvika og Aukra. Innenfor nye Aurskog-Høland var gamle Rømskog allerede inne i regionalstøttekartet. Det samme er tilfelle for gamle Eide i nye Hustadvika.

Det nye regionalstøttekartet skiller seg fra det utgående ved at vi i enkelte tilfeller bare har tatt inn deler av kommunen. Et eksempel på dette er Molde kommune, der gamle Nesset og Midsund kommuner er inkludert. Gamle Molde, som omfatter selve byen, er ikke inkludert i regionalstøttekartet.

– Fleksibiliteten i retningslinjene innebærer at vi kan skreddersy regionalstøttekartet slik at det treffer områder der behovet er størst. Det betyr etter alt å dømme at vi også kan videreføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i kommuner som har slått seg sammen med mer sentrale kommuner, slik det er lagt opp til i regjeringens forslag til statsbudsjett, sier Gram.

Regjeringen vil i løpet av kort tid notifisere ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i tråd med de nye retningslinjene. Regionalstøttekartet og ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må godkjennes av ESA før jul.