Regjeringen har oppnevnt helsepersonellkommisjonen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Et av regjeringens viktigste mål er å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. En ny kommisjon ledet av Gunnar Bovim skal bidra til dette. Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren er med i arbeidet.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en helsepersonellkommisjon. En av de største oppgavene vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgstjenesten. For å lykkes med dette, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag og treffsikre tiltak. Det skal kommisjonen levere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Mangel på kvalifisert personell er allerede en utfordring i flere deler av helse- og omsorgstjenesten, ikke minst i distriktene. Pandemien har understreket behovet for nok fagfolk både i sykehusene og i kommunene. Den økende andelen eldre og færre personer i yrkesaktiv alder vil begrense tilgangen på arbeidskraft fremover. Samtidig er det ventet mindre økonomisk handlingsrom når inntektene fra olje- og gassindustrien går ned. Dette vil sette helse- og omsorgstjenesten under press.

- For å møte disse utfordringene er det avgjørende at vi legger gode, langsiktige planer og at vi samarbeider på tvers av sektorer. Derfor har helsepersonellkommisjonen representanter fra både partene i arbeidslivet, helse- og omsorgstjenesten, utdanningssektoren, brukerorganisasjoner, forskning og samfunnsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Helsepersonellkommisjonens hovedoppgave er å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Kommisjonen skal blant annet vurdere hvordan innovasjon gjennom digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer kan påvirke det framtidige personellbehovet og kartlegge frafall i tjenestene. Den skal også se nærmere på hvordan ubenyttet arbeidskraft kan kvalifiseres og mobiliseres. Kommisjonen skal levere en NOU innen 1. februar 2023.

Medlemmer av helsepersonellkommisjonen

 1. Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 2. Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 3. Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 4. Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 5. Iren Mari Luther, leder, Oslo
 6. Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 7. Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 8. Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 9. Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 10. Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 11. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 12. Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 13. Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 14. Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 15. Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 16. Morten Dæhlen, professor, Tønsberg

Mandat - helsepersonellkommisjonen