Regjeringen satser på egenorganisert idrett og fysisk aktivitet – økning i tilskudd til ressurssenteret Tverga

– Regjeringens hovedmål med idrettspolitikken er å bidra til at alle som vil kan drive idrett eller være fysisk aktiv på andre måter, ut ifra sine interesser, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Derfor har regjeringen i dag tildelt Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og aktivitet 9 millioner kroner i driftstilskudd for 2022.

Tverga er etablert som en ideell forening med Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening som medlemmer. Ressurssenteret skal være et kunnskaps- og kompetansesenter for både kommuner og egenorganiserte miljøer og er landsdekkende.

– Tverga mottar fra og med 2022 et fast driftstilskudd for å bidra til å legge til rette for dem som ønsker å drive egenorganisert idrett og fysisk aktivitet utenfor rammene av den organiserte idretten. Driftstilskuddet for 2022 innebærer en økning på 3 millioner fra fjoråret, og viser at regjeringen prioriterer idrett og fysisk aktivitet for absolutt alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.