Regjeringen sikrer høyere utdanning på Nesna

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I en kongelig resolusjon har regjeringen fastslått at Nord universitet skal tilby høyere utdanning på Nesna. Det betyr at studiestedet ikke kan legges ned uten at det er besluttet i statsråd.

– Det er et politisk ansvar at hele den norske befolkningen har tilgang på utdanning. Det tydeliggjør vi nå, og samtidig gir vi trygghet og forutsigbarhet til å bygge opp sterke fagmiljøer og utdanninger på Nesna, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Nord universitet besluttet i 2019 å legge ned Nesna. Regjeringen bestemte høsten 2021 at universitetet likevel skal tilby barnehage- og grunnskolelærerutdanning på Nesna allerede fra høsten. Nå har regjeringen slått fast at studiestedet ikke kan legges ned uten politisk behandling.

– På Nesna har det vært lærerutdanning i 100 år og en fortsatt satsing er viktig for å sikre regionen flere dyktige lærere i årene som kommer. I tillegg ønsker vi at det over tid også kan utvikles andre studietilbud som er tilpasset kompetansebehovet i regionen, sier Borten Moe.

Politisk ansvar

Regjeringen mener at utvikling av tilbud for høyere utdanning for hele befolkningen er et politisk ansvar. Eksempelvis er opprettelsen av universitet og institusjoner for høyere utdanning som regel et resultat av politiske vedtak i regjering og Storting. Regjeringen tydeliggjør nå dette, og vil følge opp videre i arbeidet med ny universitets- og høyskolelov.

Tilbud som når hele befolkningen

– Norge har behov for mer kompetanse og dermed at flere tar høyere utdanning innenfor de fleste disipliner i årene som kommer. For å sikre dette trenger vi å nå flere og en større andel av befolkningen med høyere utdanning fremover, sier Borten Moe.