Regjeringen vil gjøre det enklere for studenter å ta deler av utdanningen i utlandet

Forhåndsgodkjente emnepakker, tydeliggjøre når det passer å reise til utlandet og pilotprosjekt for mer utveksling i profesjonsutdanningene er blant forslagene i regjeringens nye stortingsmelding for å få flere studenter ut i verden.

- Andelen studenter som drar på utveksling har ligget stabilt på 16 prosent i lang tid. Regjeringens hårete mål er at halvparten skal dra til utlandet i løpet av utdanningen sin. Da må vi også gjøre det enklere for studentene å ta det valget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Stortingsmeldingen En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning har som mål at flere norske studenter skal ta deler av eller hele utdanningen i utlandet.

- Det kan kanskje virke som en selvmotsigelse å legge frem en plan for hvordan flere norske studenter kan reise ut samtidig som vi står midt i en global pandemi. Men vi skal tilbake til hverdagen. Og for studentmobilitet skal vi ikke bare tilbake til normalen, vi skal bli enda bedre, sier Asheim.

Enklere å reise ut
Et hinder mange studenter trekker frem er at de er usikre på om de får godkjent emnene de har tatt i utlandet i graden på institusjonen i Norge. I tillegg kan det være vanskelig for noen å se når det passer å ta et semester eller to på et universitet i utlandet.

- Jeg tror denne usikkerhet fører til at for mange heller holder seg hjemme. Derfor foreslår vi at universitetene og høyskolene må gjøre det tydelig når i utdanningen det passer å ta et utenlandsopphold. I tillegg mener vi de bør de tilby forhåndsgodkjente emnepakker, slik at norske studenter kan være trygge på at de vil få godkjent emner de tar i utlandet i graden sin her hjemme, sier Asheim.

Det er for store forskjeller mellom universitetene og høyskolene
Det er store variasjoner mellom institusjonene på hvor stor andel av studentene som drar ut. Mens en høyskole ligger på nærmere 60 prosent, ligger universiteter og høyskoler langt under 10 prosent.  For å få til det må flere universiteter og høyskoler jobbe strategisk med å etablere gjensidige og langsiktig samarbeid med utenlandske institusjoner, internasjonaliseringen må bli fullt integrert i utdanningene og de bør inngå flere felles utvekslingsavtaler.

- Flere av universitetene og høyskolene må jobbe enda bedre med det internasjonale. Det handler på den ene siden om å få til flere samarbeidsavtaler med institusjoner i utlandet, og på den ene siden å oppmuntre studentene sine til å reise ut, sier Asheim.

Regjeringen ønsker at flere skal dra til prioriterte samarbeidsland
Regjeringen foreslår å bruke Lånekassen som et verktøy for å få flere norske studenter til å velge land Norge har et prioritert samarbeid om kunnskap med, og ikke-engelskspråklige land.

- Det er alt for tilfeldig hvilke land norske studenter reiser til. I dag får studentene i stor grad like mye i lån og stipend uansett hvor de drar. Regjeringen foreslår å vri studiestøtten slik at flere drar til prioriterte samarbeidsland som Tyskland, Frankrike og Japan, sier Asheim.

Foreslår å gi institusjonene penger også for kortere utenlandsopphold
I dag får ikke universiteter og høyskoler uttelling gjennom finansieringssystemet for utveksling på mellom en og tre måneder. Det foreslår regjeringen å endre.

 - Kortere utveksling er bedre enn ingen utveksling og kan inspirere til lengre opphold senere. Dette er spesielt viktig for profesjonsutdanningene og jeg håper den foreslåtte endringen kan bidra til at flere studenter tar den obligatoriske praksisen i utlandet, sier Asheim.

En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning skal endelig vedtas av Stortinget.