Regjeringen vil sikre arbeidstakere tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forslaget som nå sendes på høring, inkluderer blant annet endringer i reglene om skriftlig arbeidsavtale og om varigheten av prøvetid, strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid og en rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

– Forslagene vil gjennomgående styrke arbeidstakernes rettigheter, gjennom å gi styrket rett til informasjon om egne arbeidsvilkår. Dette skal gi større forutsigbarhet og fremme faste, hele stillinger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Bakgrunnen for forslagene er utviklingen av atypiske ansettelsesformer, som deltidsansettelse og ulike former for midlertidige ansettelser, og den usikkerhet det medfører for arbeidstakerne. Forslagene skal gjennomføre et nytt EU-direktiv fra 2019 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

– Arbeidslivet er i endring, noe vi blant annet ser ved bruken av ulike tilknytningsformer som gir usikkerhet og økte forskjeller i arbeidslivet. Trygge og forutsigbare arbeidsvilkår er viktig, og det er positivt at også EU har fokus på dette. Norge oppfyller langt på vei de kravene direktivet stiller, men det er behov for ytterligere styrking av arbeidstakers rettigheter.

Forslagene som sendes på høring omfatter blant annet:

 • utvidede krav til den skriftlige arbeidsavtalen
  • flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen
  • nye krav til hvor tidlig arbeidsavtalen skal foreligge
 • flere regler om varighet og bruk av prøvetid
  • ved midlertidig ansettelse skal prøvetiden stå i et rimelig forhold til arbeidsforholdets forventede varighet og arbeidets art.
  • ny lovbestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling.
 • strengere og tydeligere krav til forhåndsvarsling av arbeidstid
  • arbeidstaker skal som hovedregel varsles senest to uker i forveien
  • arbeidstaker kan avvise arbeidet uten negative følger når fristen ikke er oppfylt
 • rett til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
  • De som jobber deltid eller er midlertidig ansatt skal få skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis de ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår
 • en bestemmelse om hva som skal legges til grunn når opplysninger i arbeidsavtalen mangler
  • hvis det ikke står i avtalen at et arbeidsforhold er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn
  • hvis det ikke er opplyst om stillingsomfang, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn
  • det er arbeidsgiver som eventuelt må motbevise dette

Høringsfristen er 20.oktober 2022.