Regjeringen vil styrke sikkerheten, særlig i nord

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret. Det stiller nye krav til beredskapen også i Norge. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 100 millioner kroner til innsats mot fremmed etterretning, sammensatte trusler og for økt tilstedeværelse i nordområdene.

– Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og norske interesser – og vi vil gjøre det raskt. Vi foreslår derfor en rekke tiltak for å trygge Norge. Vi må forebygge, oppdage og motvirke etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater i Norge. Det arbeidet vil vi styrke med totalt 100 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

PST vurderer trusselbildet i Norge fortløpende, og følger situasjonen tett. PST vurderer etterretningstrusselen fra Russland i Norge som økt.

– Derfor vil vi styrke PST og politiet med personell og utstyr, som skal gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i våre nordligste fylker. Vi styrker dette arbeidet med 57 millioner kroner, som skal gå til den nye enheten i politiet og PST mot sammensatte trusler, samt økt kontraetterretning og tilstedeværelse i Nord-Norge, sier Mehl. Samtidig er det behov på utstyrsfronten slik at PST i enda større grad skal kunne avdekke fremmed aktivitet i Norge.

– I tillegg skal PST få 45 millioner kroner til utstyr som skal brukes til å innhente og sammenstille informasjon og avdekke frem­mede staters aktivitet i Norge, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen vil i dette perspektivet også sørge for bedret kontroll på Svalbard, og foreslår åtte millioner til innføring av sporadisk personkontroll på Svalbard.