Regjeringens innsats for samisk næringsliv

                                                                   *Sjekkes mot fremføring

Ráhkis buohkat!

Kjære alle sammen!

Takk for invitasjonen.

Jeg er veldig glad for å være her i Kautokeino, og få delta på denne enestående samiske og internasjonale næringskonferansen.

Jeg er imponert over de fantastiske naturomgivelsene her, men kanskje enda mer over å få møte et så framoverlent og engasjert næringsliv!

Bare siden jeg kom hit til Kautokeino i går, har jeg sett og hørt mye om alt det spennende som skjer i samisk næringsliv.

All ære til arrangøren, som samler folk fra flere land, sektorer og bransjer for å drøfte og dele erfaringer om det vi alle er opptatt av: samisk næringsliv og næringsutvikling.

*

Sterke lokalsamfunn, krever et robust næringsliv.

Næringsaktivitet er viktig for langt flere enn bedriftene selv.

For næringslivet skaper verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Samiske næringsaktører bidrar i tillegg til å sikre den unike samiske kulturen for framtida.

Dere gjør en utrolig viktig innsats, som dere fortjener all honnør for!

Derfor er det ekstra viktig her i Sápmi å sikre et robust næringsliv over tid - et robust næringsliv som er konkurransedyktig og lønnsomt, og som har flere bein å stå på.

Aktivitet i flere bransjer gir et bredere og sikrere inntektsgrunnlag, og mindre sårbarhet mot endringer i markedene.

Et variert arbeidsliv kan også gi enda mer attraktive lokalmiljøer og forhindre fraflytting.

Regjeringen jobber hardt for at bedrifter over hele landet skal ha de beste forutsetninger for å lykkes gjennom gode rammevilkår.

Vi ønsker at flere våger å følge drømmen - at flere starter opp sin egen bedrift og realiserer gode forretningsideer.

Vi trenger gründere blant annet for å få til omstillingen vi skal gjennom.

For at gründere skal våge å ta steget, må de vite at det er mulig å lykkes, og at det er drahjelp å få hvis veien er bratt og kronglete.

For det er ikke rett frem å gjøre en god idé om til god butikk.

Det vet sikkert dere mye om.

Det har også jeg erfart som tidligere næringslivsleder.

Å lykkes med en forretningsidé, krever kunnskap, kapital, nettverk, innovasjonsevne, stå-på-vilje, og god timing med markedsutviklingen.

Det kan høres overveldende ut, men heldigvis er det altså hjelp å få.

Gjennom virkemiddelapparatet, tilbyr vi verktøy som kan støtte ny næringsutvikling og entreprenørskap – både i samiske områder og resten av landet.

For eksempel tildeler Innovasjon Norge betydelige midler til ulike næringsformål.

Jeg vil også trekke fram næringshagene, som for eksempel Sápmi Næringshage, og ulike bedriftsutviklingsprogram som gjør en stor forskjell for de enkelte prosjektene.

Men vi kan bli enda bedre!

Gründere skal få bedre verktøy, som kan gjøre bedriftene deres livskraftige og konkurransedyktige.

I år legger regjeringen fram en stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter.

Aldri før har det vært lagt fram en egen gründermelding!

Målet er at Norge skal være verdens beste land å starte, og drive virksomhet i.

Når det er sagt, vet vi at utfordringene i mange mindre kommuner og i samiske områder er større enn i mer sentrale strøk.

Det gjelder ikke bare for gründere, men for et bredt spekter av næringsaktører.

Derfor er jeg glad for å komme med en nyhet, og den skal vi lansere sammen med sametingspresidenten.

Sist vi møttes i Karasjok, hadde vi god dialog og snakket om samisk næringsliv. Da fikk vi en idé!    

Den skal dere få høre mer om her:

[videoklipp med sametingspresidenten og næringsministeren i samtale]

Nå skal vi i gang!

Sametingspresidenten og jeg har i etterkant hatt flere gode samtaler om behovet for å styrke næringsutviklingen i samiske lokalsamfunn.

Sammen skal vi utvikle et framtidsrettet veikart, som ser på mulighetene for ny næringsutvikling i de samiske områdene og næringsutvikling med utgangspunkt i samisk kultur.

Vi ønsker begge at dette skal lykkes, og vi vil legge til rette for å få det til, og oppnå konkrete resultater.

*

Dere har et enestående utgangspunkt for næringsaktivitet innenfor reiseliv og opplevelsesturisme, scenekunst, duodji og andre kreative næringer.

Bare se på den fantastiske utviklingen innenfor kreative næringer!

Se bare på hva kunstnerkollektivet Dáiddadállu har fått til her i Kautokeino!

Og aldri før har det blitt produsert så mange samiske filmer, som det siste året.

I vår er det verdenspremiere på Netflix sin spillefilm om samenes urfolksarv, med Elin Kristina Oskal fra Saltdal i hovedrollen.

Den gleder jeg meg til å se.

Også innenfor reiseliv foregår det mye spennende.

I fjor var jeg så heldig å få møte en av de første samiske reiselivsbedriftene, Sami Siida i Alta.

To reindriftsfamilier startet opp sin reiselivsvirksomhet for mer enn 20 år siden.

De opplevde at mange etterspurte samisk kultur, og så et næringspotensial.

De tok steget og lyktes!  

Senere har vi sett stadig flere framoverlente, nytenkende og driftige samiske gründere, både innenfor reiseliv og andre bransjer.

Suksesshistorier for samisk næringsutvikling er noe vi alle vil ha mer av, og som vi vil legge til rette for.

*

Arbeidet med veikartet for samisk næringsliv er ment som et positivt supplement til Sametingets egen verdifulle innsats på området.

Det er viktig for meg å understreke!

Jeg har lest Sametingets egen næringspolitiske melding med stor interesse.

Både sametingspresidenten og jeg ser rom for å benytte offentlige tiltak og virkemidler enda bedre, og til det beste for samisk næringsliv.

Den muligheten kan vi ikke gi slipp på.

Veikartet skal peke på mulighetene for vekst og utvikling, og hvilke tiltak og prosesser som kan utløse potensialet i samisk næringsliv.

I arbeidet med veikartet, er det lagt opp til tett dialog med Sametinget, bredden i samisk næringsliv og andre relevante aktører.

Vi vil arrangere innspillsrunder med samiske organisasjoner, næringsaktører, kunnskapsmiljøer og virkemiddelaktører.

Og vi starter allerede i dag.

Det ser jeg fram til!

Jeg vil oppfordre alle som har ideer og innspill til hvordan samisk næringsliv kan utvikles for framtida, til å sende sine forslag til meg.

Det kan for eksempel gjøres ved å sende en e-post til Nærings- og fiskeridepartementets postmottak.

Jeg vil også oppfordre dere til å ta kontakt med Sametinget.

Når man forener krefter, kan store ting skje.

*

Jeg håper at ambisjonene for utviklingen av samisk næringsliv

kan være like vidtrekkende som horisonten i reinens rike,

og like livskraftige som Kautokeinoelva om våren.

Tusen takk!

***