Regjeringspartia, Venstre og KrF møtest til samtalar

Sted: Radisson Blu Nydalen

Regjeringspartia, Venstre og KrF møtest til samtalar, der arbeidet med budsjettet for 2017 og situasjonen på arbeidsmarknaden blir sentrale tema.

Møtet finn stad på Radisson Blu Nydalen. Det vil bli eit pressetreff i etterkant av møtet. Me ber om at pressefolk som ønskjer å delta melder seg på til smkinfo@smk.dep.no innan kl. 16.00 måndag 29. februar. Hugs pressekort.

Pressekontakt for statsministeren er statssekretær Sigbjørn Aanes, mobil 928 87 886.