Regjeringsskifte - Statsminister Kjell Magne Bondevik

Regjeringsskifte
Statsminister Kjell Magne Bondevik

Pressemelding nr. 116/97
av 16. oktober 1997