Replikk: Felles innsats for klimaet

VG, 23. november 2013

Det offentlige og private må samarbeide for å løse klimaproblemet. Derfor er det flott at Storebrand i en kronikk i VG 21. november inviterer til samarbeid.

To av Storebrands miljøledere skriver i det åpne brevet til meg at ønsker en sterk klimaavtale og gode finansieringsløsninger. Dette slutter jeg med helhjertet til, og i klimaforhandlingene i Warszawa har vi jobbet dag og natt for nettopp dette. Nå gjelder det å få alle land til på forplikte seg til å kutte egne utslipp og gi penger til klimatiltak, slik at vi får på plass den store, globale klimaavtalen i Paris i 2015. Tiden fram til det er faktisk kort!

Finansiering av klimatiltak er et av de viktigste spørsmålene vi må jobbe med framover. Mer penger fra flere kilder er nødvendig for å få til klimatiltak også i utviklingslandene. Dette må til for å nå vårt felles mål, nemlig å holde temperaturøkningen under to grader.

Vi trenger både offentlig og privat finansiering, og vi må sikre at offentlige tiltak utløser private initiativ. Dette kan skje gjennom politiske mål, reguleringer og skatter og avgifter. Dessuten må vi se hvordan vi kan fremme miljøvennlig teknologi gjennom subsidier og garantier. Vi jobber også for en global pris på karbon. Det må koste å forurense, slik det allerede gjør i Norge.

Vi sier i regjeringsplattformen at vi vil opprette et investeringsprogra innen Statens Pensjonsfond Utland, der formålet er å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land. Vi vil også vurdere å opprette et eget mandat for fornybar energi for fondet.

Storebrands brev til meg gjengitt i VG er en gledelig invitasjon til offentlig og privat samarbeid. Dette ønsker vi mye av i tiden framover.

Til toppen