Et enstemmig sikkerhetsråd vil styrke beskyttelsen av utdanning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

FNs sikkerhetsråd har vedtatt en resolusjon om beskyttelse av utdanning i konfliktsoner. Resolusjonen er initiert og fremforhandlet av Niger og Norge.

– Det er et viktig fremskritt at FNs sikkerhetsråd enstemmig har vedtatt en resolusjon om beskyttelse av utdanning i konflikt. Alle barn og unge har lik rett til utdanning, selv i krig. For å kunne bygge opp igjen samfunn etter konflikt, er det helt avgjørende at vi sikrer retten til utdanning mens konflikten pågår, slik at vi unngår «tapte generasjoner», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Dette er den første enkeltstående resolusjon om beskyttelse av utdanning og utdanningsinstitusjoner i konfliktsoner som Sikkerhetsrådet vedtar.

– Med vedtaket sender Sikkerhetsrådet en tydelig beskjed om at trygg tilgang til utdanning har betydning for internasjonal fred og sikkerhet. Det er nå avgjørende at FNs medlemsland og parter i konflikt følger opp vedtaket, sier utenriksminister Huitfeldt.

Hele 98 av FNs medlemsland er medforslagsstillere til resolusjonen, noe som bidrar til å understreke den brede internasjonale støtten til å styrke beskyttelsen av utdanning.

Angrep på skoler er ett av seks folkerettsbrudd som Sikkerhetsrådet har definert som særskilt grove overgrep mot barn. Tidligere har FNs generalforsamling vedtatt en resolusjon om retten til utdanning i krise og konflikt. Sikkerhetsrådet har tidligere vedtatt tematiske resolusjoner som inkluderer blant annet tilgangen til utdanning i konfliktsoner.

Med denne brede resolusjonen vedtatt av et enstemmig FNs sikkerhetsrådet tas dette temaet et betydelig skritt videre. Med dette vedtaket løftes problemstillingen høyere på den internasjonale dagsorden, ved at Sikkerhetsrådet blant annet oppfordrer parter i konflikt til å legge til rette for trygg tilgang til utdanning, i tråd med deres folkerettslige forpliktelser.

Resolusjonen legger spesiell vekt på den ofte utsatte situasjonen for jenter og kvinner. I tillegg oppfordrer rådet FNs medlemsland til å gjennomføre konkrete tiltak for å beskytte mot angrep på, og militær bruk av skoler, som kan sette barn, studenter, lærere i fare og ta fra dem mulighetene til utdanning.

– Ved å bidra til å gjøre skoler og universiteter tryggere for barn og unge i dag, beskytter vi både fremtiden til barna våre, og fremtiden for samfunnene våre, sier utenriksministeren.

Angrep på utdanningsinstitusjoner og at barn og ungdom mister tilgang til utdanning i konfliktsituasjoner har store konsekvenser. Siden 2009 er det dokumentert angrep på skoler og universitetet i mer enn 93 land. Mellom 2015 og 2019 var det mer enn 11 000 rapporterte angrep i minst 93 land. Skoler og universiteter er bombet og brent, og mer enn 22 000 studenter og lærere er blitt skadet, drept, bortført eller vilkårlig arrestert. 

Norge er blant de landene som investerer mye i å sikre utdanningstilbud for flyktninger og andre kriserammede. Vi har også engasjert oss for å styrke beskyttelsen av utdanning mot angrep og militær bruk for  å sikre trygg tilgang til utdanning, blant annet gjennom å lede arbeidet med Erklæringen om trygge skoler («Safe Schools declaration»). Erklæringen ble lansert i Oslo i 2015 av 37 land, og i dag har 112 land har sluttet seg til.