Rydder strender i hele Norden

For første gang arrangeres den årlige strandryddedagen ikke bare i Norge, men i hele Norden. Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen plukket søppel på Langåra i Indre Oslofjord.

– Forsøpling av havet er en svært alvorlig og raskt økende trussel mot livet i havet. Strandrydding er en stor dugnad som gjøres av frivillige for å rydde kysten for søppel. Hold Norge Rent har i år fått med alle de nordiske landene på en felles ryddeaksjon. Det er historisk, sier statsminister Erna Solberg.

Den nordiske strandryddedagen arrangeres av Hold Norge Rent og de nordiske søsterorganisasjonene, og er støttet av Nordisk Ministerråd.

– Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet. De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka – etter forslag fra Norge – et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet. Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Plastsøppelet dreper dyr, det forurenser sjømat og ødelegger for bruken av kystsonen. Søppelet i strandsonen er antatt å være den største kilden til mikroplast.

– Vi har satt av 35 millioner til tiltak som ryddeaksjoner og kampanjer, og 100 millioner kroner til et eget bistandsprogram mot forsøpling av havet i statsbudsjettet. Jeg har også gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede nye tiltak, som å redusere forsøpling fra fiskeri og oppdrettsnæringen og mikroplast fra veistøv og kunstgressbaner, sier Vidar Helgesen.

Den sjeldne gåsenebbhvalen som ble funnet døende med magen full av plast utenfor Bergen i januar i år har vekket et stort folkelig engasjement i Norge.

– Plastforsøplingen av verdens havområder øker raskt. Det kommer særlig mye avfall fra Sørøst-Asia, men alle områder bidrar negativt. I FNs miljøforsamling fikk Norge for et år siden med over 170 land på at internasjonalt regelverk og avtaler skal gjennomgås. Det er behov for et globalt grep for å stanse forsøplingen av verdenshavene. Jeg skal lede en stor internasjonale dialog om dette i FN i New York den 5. juni sammen med Indonesia, sier Helgesen.

Les mer om marin forsøpling her.  

 

Til toppen