Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samferdselsdepartementet inviterer til markedsdialog om den kommende konkurransen om kystruten Bergen-Kirkenes

Regjeringen vil sikre et godt kystrutetilbud og opprettholde dagens rute med helårlige, daglige og gjennomgående seilinger i 34 havner på strekningen Bergen-Kirkenes. For å legge opp til en god konkurranse for den neste avtaleperioden ønsker Samferdselsdepartementet videre dialog med potensielle tilbydere.

Gjeldende avtale med Hurtigruten AS utløper senest ved utgangen av 2020. Samferdselsdepartementet planlegger å lyse ut konkurransen om en ny avtale når Stortinget har behandlet Nasjonal Transportplan 2018-2029, slik at ny kontrakt kan inngås i god tid før gjeldende avtale utløper.

Regjeringen er opptatt av å stimulere til konkurranse. Konkurranse bidrar til at vi oppnår et godt tjenestetilbud for kystbefolkningen – samtidig som de reisende og staten ikke må betale mer enn det som er nødvendig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har også fremhevet at det er viktig å legge til rette for mer konkurranse i det fremtidige kjøpet når ESA har godkjent statens kompensasjon i dagens avtale.  (Pressemelding om vedtaket fra ESA finner du her)

Vi opplever betydelig interesse fra potensielle tilbydere, og er opptatt av god dialog i forberedelsen til konkurransen. Vi oppfordrer derfor alle potensielle tilbydere, norske og utenlandske, til å delta i en markedsdialog med Samferdselsdepartementet, sier samferdselsministeren.

Departementet legger opp til å kunngjøre invitasjonen til markedsdialogen i Doffin og TED i slutten av april, med sikte på å gjennomføre samtaler med den enkelte interesserte tilbyder i mai.

Til toppen