Presseinvitasjon:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterer nyheiter om leidningsforskrifta onsdag 29. november kl. 10 hos NVE på Majorstua

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen inviterer pressa til å vere til stades når han presenterer nyheiter om den såkalla leidningsforskrifta (forskrift om sakbehandling og ansvar ved legging og flytting av leidningar over, under og langs offentleg veg).

Det skjer på eit møte i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen, som blir arrangert hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

Samferdselsministeren svarer på spørsmål frå pressen etter si innleiing.

Stad: Norges vassdrags- og energidirektorat, Middelthuns gate 29, Oslo

Tid: kl. 10-10.30. Etter dette held møtet i Samarbeidsforum fram utan presse til stades.

Presse som er interessert kan ta kontakt med kommunikasjonssjef i Samferdselsdepartementet, Susanne Moen Stephansen, tlf. 48032792

Til toppen