Rullende kontor fra nord til sør:

Samferdselsministeren forbereder neste steg for ny Nasjonal transportplan

- Stortinget har vedtatt en ny og offensiv Nasjonal transportplan for de neste 12 årene. Nå skal handlingsprogrammene utarbeides og midler til blant annet vedlikehold og rassikring fordeles. Vi reiser derfor fra nord til sør for å ha direkte dialog med fagfolk, næringsliv og folk flest som er brukere av infrastrukturen. Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministerens arbeidsreise starter fredag 23. juni og varer frem til fredag 30. juni. På reisen vil det være en rekke møter med næringsaktører, transportetatene, Nye Veier AS samt folk som bor og arbeider langs veiene som befares.

Under følger et foreløpig program. Media er invitert til å delta og det vil være mulig til å gjøre intervju både ved stopp og i bil.

Pressekontakt for Kirkenes-Bodø: Henrik Jonassen: henrik.jonassen@sd.dep.no / 976 28 091

Pressekontakt for Bodø-Oslo: Kjell Brataas: kjell.brataas@sd.dep.no / 452 99 712

Foreløpig program. Det vil kunne komme endringer:

Fredag 23. juni - Kirkenes

Kirkenes: Befaring og møter i forbindelse med KVU Kirkenes. Befaring av Høybukta vest og E105 Elvenes-Storskog samt møte med næringsaktører står på programmet.

Lørdag 24. juni – Kirkenes-Vadsø-Tana-Lakselv

Møte på Statens vegvesens veikontor i Vadsø.
Møte med ordfører i Vadsø.
Befaring av byggingen av Tana bru.
Besøk og orientering hos Tine Meierier i Tana.

Søndag 25. juni – Lakselv-Alta-Vollan

Besøke Royal Norwegian Salmon i Alta.
Transport med Postnord-bil ut fra Alta og sørover.
Delta på utekontroll av tunge kjøretøy
På veien er det orientering om følgende prosjekter:
- Rv 94 Skaidi-Arisberget
- Vinterproblematikk E6 Sennalandet
- Videre prosess på Kvænangsfjellet
- Storslett døgnhvileplass
- E6 Sørkjosfjellet
- Rassikring E6 Indre Nordnes-Skardalen
- Økologisk kompensasjon på strekningen Halsebakken-Skibotn kryss. Pilotprosjekt

Mandag 26. juni – Vollan-Finnsnes-Bardufoss-Narvik

Frokostmøte med næringsaktører på Vollan.
Besøk og orientering hos Mack bryggeri og Rema 1000.
Møte med sjømatklynge i Finnsnes
Møte med Profilgruppa og Sjømatklynga ved Bardufoss flyplass
På veien er det orientering om følgende prosjekter:
- Døgnhvileplass E6 Buktamoen
- E6 Høytverrelv bru
- Hålogalandsbrua

Tirsdag 27. juni – Narvik-Ulvsvåg-Innhavet-Fauske-Bodø

Signere State Safety Program med Luftfartsdirektør Lars Kobberstad på Bodø Lufthavn
Besøke Innhavet Transport
Være med på hallkontroll (bremseprøve) av tungekjøretøy
På veien er det orientering om følgende prosjekter:

 • E6 gjennom Narvik
 • E6 gjennom Ballangen
 • Tysfjordsambandet
 • Ulvsvågskaret
 • Kråkmofjellet
 • Sørfoldtunnelene
 • Døgnhvileplass på Fauske

Onsdag 28. juni – Bodø-Steinkjer

 • Bodø - Fauske - Saltdalen
 • Saltdalen - Krokstrand - Storforshei
 • Besøk til Arctic Circle Raceway i Storforshei
 • Besøk til ny veitrafikksentral ved Mosjøen
 • Besøk til Mosjøen lufthavn
 • Mosjøen - Steinkjer

Torsdag 29. juni – Steinkjer-Dombås

 • Omvisning og markering på Verdal havn kl. 9.45
 • Omvisning og orientering på Stjørdal havn kl. 11.45
 • Besøk til Veidekke og Nye Veier AS på Moholt kl. 14.00
 • Moholt - Klett - Vindåsliene - Dombås

Fredag 30. juni – Dombås-Ullensaker

 • Omvisning og orientering ved Vinstra trafikksenter kl. 9.30
 • Omvisning og markering av at ny tivolilov og ny taubanelov trer i kraft fra 1. juli 2017.
 • Pressemøte ved Tandevegen kl. 16.45
 • Tandevegen - Oslo
Til toppen