Samferdselsministeren - pressetreff med signering av tilleggsavtale til byvekstavtale for Osloområdet

Sted:

Onsdag 1. september signerer staten, Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo en tilleggsavtale til byvekstavtalen for Osloområdet. For staten signerer samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Mer