Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (2/2015)

Nyhetsbrev fra samferdselsråden i Brussel.

Dette er noen av sakene:

  • Ny vegpakke
  • De sosiale forholdene i transportsektoren
  • Rådets behandling av Jernbanepakke IV
  • Regelverk for droner
  • Status i behandlingen av telekompakken "TSM"
  • Hovedpunktene i den varslede strategien for et felles digitalt indre marked

Les dette og tidligere nyhetsbrev

Til toppen