Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (7/2014)

Ny utgave av nyhetsbrevet fra samferdselsråden i Brussel.

Dette er hovedpunktene i Samferdselsnytt nr. 7 fra EU-delegasjonen:

  • Den nye Europakommisjonen gjør både transportinfrastruktur og infrastruktur i det digitale markedet til satsningsområder
  • Grenseoverskridende utveksling av informasjon om trafikkforseelser samt kjøretøyers vekter og dimensjoner er to saker som nylig har funnet sin løsning
  • Behandlingen av Jernbanepakke IV er stadig ikke fullført og vil derfor fortsatt være på agendaen fremover
  • Det er nådd politisk enighet om Single European Sky II+, til tross for uenighet mellom Storbritannia og Spania om hvilken status Gibraltar skal ha
  • EU har startet arbeidet med å redusere CO2-utslippene fra skipsfart
  • Uenighet blant EU-landene om hvordan det indre markedet for elektronisk kommunikasjon skal realiseres

Les dette og tidligere nyhetsbrevet

Til toppen