Sammen kan vi utgjøre en forskjell

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget på trykk i Dagsavisen 25. oktober 2022.

Bilde fra Amager Bakke, København
Olje- og energiminister Terje Aasland sammen med Katja Nordgaard, Norges ambassadør i Danmark og Nils Thor Rosted, kommunikasjonssjef for Amager Reaaourcecenter.

«Ingen mann er en øy». Norge er nå en viktig energileverandør til Europa, men for at vi skal kunne sikre kraftforsyningen og nå klimamålene, kan vi ikke være en øy for oss selv. Vi må finne løsningene på tvers av landegrenser.

Jeg var nylig i Danmark og erfarte at vi har ambisjoner og sterke fellesinteresser knyttet til havvind og fangst, transport og lagring av CO2 (CCS).

Danmark er et foregangsland når det gjelder havvind, og etablerte verdens første havvindpark i 1991. De har nå 15 etablerte havvindparker med en samlet kapasitet på ca. 2300 MW, som skal femdobles innen 2030.

Norge bygger nå verdens største flytende havvindpark, og ønsker å tildele områder for å produsere 30.000 MW havvind før 2040. Det vil gi mer fornybar kraft, som vi sårt trenger. Regjeringens havvindsatsing gir nye muligheter for norsk leverandørindustri.

Både Norge og Danmark er medlem av Nordsjøsamarbeidet, hvor vi følger utviklingen av et mulig Nordsjønett. Samarbeid og erfaringsutvekling er nøkkelen for at vi skal lykkes.

Norge er et foregangsland på fangst og lagring av karbon. Vi har lagret CO2 under havbunnen i mer enn 25 år. Vi vet at det virker og vi vet at det er trygt. CCS er en fremtidsløsning, men skal vi få et marked for CO2-håndtering på plass må vi sette alle kluter til nå. Selv om CCS er en moden og utprøvd teknologi, tar det tid å få transportløsninger og infrastruktur på plass. Langskip, som er verdens første fullskalaprosjekt, er under full utrulling.

Danmark har også en fremoverlent holdning til CCS. De planlegger på kort sikt å lagre danske utslipp i dansk undergrunn. På lang sikt er ambisjonen å bli Europas CO2-lager. To kommersielle aktører ønsker å starte lagringsprosjekter, og begge
disse har norsk deltakelse. Innen CCS kan vi dra nytte av hverandres kunnskap, erfaring og teknologi, noe som igjen byr på nye samarbeidsmuligheter.

Jeg håper vi kan samle våre krefter for en grønnere og mer bærekraftig energifremtid. Styrket samarbeid innenfor CCS og havvind vil være viktig for å nå klimamålene vi har satt oss. Som bilprodusenten Henry Ford sa; Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.