Ber om Stortingets samtykke til å inngå avtale med EU om handel med landbruksvarer

Regjeringen ber Stortinget om samtykke til å inngå avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på å øke handelen. Det er tidligere inngått to artikkel 19-avtaler mellom Norge og EU.

Regjeringen og EU-kommisjonen ble 5. april 2017 enige om en ny avtale. Den trer formelt i kraft når den er godkjent av begge parter. For Norges del krever det Stortingets samtykke. Proposisjon til Stortinget nr. 115 S om samtykke til å inngå avtale med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 ble oversendt i dag.

For Norge innebærer forhandlingsresultatet at det inn til EU blir etablert tollfrie kvoter eller tollfrihet for eksport av en rekke produkter vi allerede eksporterer i dag eller der næringsmiddelindustrien har konkrete eksportplaner. Forut for forhandlingene ble offensive interesser kartlagt hos et bredt utvalg bedrifter. Konsesjonene omfatter blant annet meierivarer (ulike myseprodukter), kjøttvarer, alkoholholdige drikkevarer (cider med videre), ulike råvarer til dyrefôr og blomster. I alt er det opprettet åtte nye kvoter for eksport fra Norge til EU.

Les mer om avtalen i samtykkeproposisjonen.

Til toppen