Sannhetens øyeblikk for kloden

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Sannhetens øyeblikk for den globale klimapolitikken har kommet. Klimatoppmøtet COP26 har konkludert en dag på overtid. Verdens land sender et sterkt og tydelig signal om å styrke innsatsen for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Glasgow COP 26
Avtalen kom i mål: Den norske delegasjonen klapper i land klimaavtalen under klimaforhandlingene i Glasgow, COP 26. Foto: Martin Lerberg Fossum

Det ble også endelig enighet om de gjenværende delene av Parisavtalens regelbok, som blant annet inkluderer regler for samarbeid om utslippsreduksjoner.

- Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5 graders målet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi, og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder. På veien dit må verden fase ut kull og slutte med fossile subsidier. Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i framtida. Samtidig skal vi støtte opp om de fattige landenes evne til å møte og bekjempe klimaendringene, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Blant de viktigste sakene som har vært diskutert i Glasgow er økte klimaambisjoner for utslippskutt, klimafinansiering og samarbeid om klimatilpasning. Et annet hovedtema har vært ferdigstilling av regelverket under Parisavtalen.

- Landenes klimaambisjoner er fortsatt ikke nok for å nå 1,5 graders målet, men vi er nærmere og verden har fått en tydelig instruks på at vi må fortsette å øke våre klimaambisjoner. Nå må verdens land følge opp sine forpliktelser, og gjøre ord om til handling. Det betyr særlig reduserte klimagassutslipp og økt økonomiske støtte til klimatilpasning og utslippsreduksjoner i fattige land, sier Espen Barth Eide.

Enighet om regelboka

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og hans kollega fra Singapore, Grace Fu, var med på å få i land et regelverk for kjøp og salg av utslippskutt mellom land. Dette skulle egentlig ha vært løst allerede i Katowice i 2018, men ble hverken løst der eller i Madrid året etter. Det ble også oppnådd enighet om tabeller for måling og rapportering og regler for felles tidsrammer for lands klimamål. Det betyr at regelboka for Parisavtalen nå endelig er komplett.

- Det er bra for klimaet, og bra for tilliten til Parisavtalen, at verdens land nå er blitt enige om et regelverk som regulerer kjøp og salg av utslippskutt mellom land, sier Espen Barth Eide.

Flere viktige nyheter har blitt offentliggjort i løpet av de fjorten dagene med klimaforhandlinger i Glasgow.  Blant dem er at over 100 land forpliktet seg til stanse skogtap innen 2030. 12 giverland, inkludert Norge, kunngjorde at de ville legge 12 milliarder dollar, tilsvarende 105 milliarder norske kroner, på bordet for å beskytte og restaurere regnskogen i perioden 2021 til 2025. Det forsterkede samarbeidet mellom Kina og USA om klimaomstilling har også vært et positivt budskap fra dette klimatoppmøtet.

Over 100 land, blant dem Norge, vil gå sammen for å redusere de globale metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Metan har 28 ganger så stor klimapåvirkning i atmosfæren som klimagassen CO2, og metanutslipp har allerede bidratt til 0,5 graders oppvarming.

Norge har også undertegnet en erklæring for at barn og unge skal få en tydeligere rolle i det globale arbeidet med å redusere den globale oppvarmingen. Det er først og framt deres framtid denne kampen står om, sier klima- miljøministeren.