Seks søkere til stilling som direktør for Jernbanedirektoratet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferdselsdepartementet har mottatt seks søknader til den nylig utlyste stillingen som direktør for Jernbanedirektoratet.

– Vi vil ansette en person i stillingen i løpet av de nærmeste ukene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han påpeker at det nye Jernbanedirektoratet vil være en viktig brikke i jernbanereformen.

– Direktøransettelsen viser at vi er i rute, og vi ser frem til spennende samtaler med den nye direktøren om utfordringer og muligheter jernbaneformen gir, sier Solvik-Olsen.

Lenke: Offentlig søkeliste
Lenke: Stillingsannonse

For mer informasjon om jernbanereformen, se vår nettside: www.jernbanereformen.regjeringen.no