Settestatsråd

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl som settestatsråd for forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor statsråd Enoksen, på grunn av sine tidligere stillinger og verv knyttet til Andøya Space AS, Andøya Space Defence AS, Andøya Space Education AS og Andøya Spaceport AS, er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.